PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

 • Vzdělání:

  • Gymnázium Jiřího Wolkra Prostějov, 1980 - 1984

  • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, obor odborná jednoborová psychologie, 1984 - 1988

 • Psychologická praxe:

  • Dětský diagnostický ústav Liberec, psycholog, 1990 - 1991

  • Pedagogicko - psychologická poradna Krnov, psycholog, 1991 - 1994

  • Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál, psycholog a ředitel, 1995 - doposud

  • Citadela Bruntál, z.s., předseda, 1997 - doposud

  • Mgr. Miroslav Piňos - privátní psychologické služby, psycholog a jednatel, 1997 - doposud

 • Další profesní vzdělávání:

  • Emoční inteligence, 16 hodin, Praha, IPPP ČR, 1992

  • Ericksonovská hypnoterapie I. a II., 200 hodin, Olomouc, IPIPAPP, 1994

  • Kurz PP, 52 hodin, Praha, Prev-Centrum, 1997

  • Metody a techniky práce s rodinami, 36 hodin, Praha, IPPP, 1997

  • Sociálně psychologický výcvik, 40 hodin, Olomouc, IPIPAPP, 1998

  • Rorschachova metoda diagnostiky, 32 hodin, Olomouc, FF UP, 1998

  • Relaxační techniky v psychoterapii, 40 hodin, Olomouc, IPIPAPP, 1999

  • Nespecifická protidrogová prevence, 16 hodin, Praha, Partners for Democratic Change, 2001

  • Kurz certifikátorů ŠPP (manager - koordinátor), 80 hodin, Praha, MŠMT ČR, 2006

 • Dílčí aktivity s profesním zaměřením:

  • Expertní komise Okresního programu rozvoje základního a středního školství - předseda komise, 1997 - 2000

  • Člen komise pro alkoholové, drogové a jiné závislosti při OkÚ Bruntál, 1997 - 2002

  • Dlouhodobý regionální projekt primární prevence závislostí - realizátor a garant, 1997 - 2003

  • Člen okresní komise pro koordinaci poradenských služeb, 1998 - 2001

  • Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva - projekt s celostátní působností, spolurealizátor, 1996 - doposud

  • Metodika evaluace alternativních protidrogových programů uplatňovaných v oblasti sekundární prevence a implementace vyhodnocování těchto programů v praxi - hlavní řešitel projektu MŠMT ČR, 2001

  • Projekt prevence závislostí a kriminality na středních školách a učilištích - hlavní řešitel a realizátor projektu Města Bruntál, 2000 - 2002

  • Výkonný místopředseda Sekce primární prevence Asociace nestáních organizací ČR, 2001 - 2004

  • Člen výboru Sekce primární prevence Asociace nestáních organizací ČR, 2004 - 2006

  • Minimální standardy pro zařízení a programy poskytující odborné služby v oblasti specifické primární prevence drogových závislostí v ČR - spoluautor, 2001 - 2003

  • Člen Komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci sociálně patologických jevů Rady Města Bruntál, 2003 - 2004

  • Národní ústav pro vzdělávání - Pracoviště pro certifikace - certifikétor odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence, 2007 - doposud

 • Publikační činnost:

  • Piňos, M. a kol.: Slovník odborných pojmů psychologického poradenství a speciální-pedagogiky. SSŠ, Krnov 1997

  • Horáček, J., Mikulka, B., Mikulka, Š., Piňos, M.: Výchova dětí v oblasti požární ochrany. Knižnice ČAHD, Ostrava 1998

  • Mikulka, B., Mikulka, Š., Piňos, M.: Metodika výuky aktivistů pro výchovu dětí v oblasti požární ochrany (příručka pro instruktory). Knižnice ČAHD, Ostrava 1999

  • Mikulka, B., Mikulka, Š., Piňos, M.: Výchova dětí v oblasti požární ochrany (plánovací záznamník). Knižnice ČAHD, Ostrava 2000

  • Piňos, M., Toman, S.: Hovořte s dětmi otevřeně. Citadela, Bruntál 2003

  • Mikulka, B., Mikulka, Š., Piňos, M.: Výchova dětí v oblasti požární ochrany (příručka pro učitele základních a speciálních škol). MV - GŘ HZS ČR, Praha 2004

  • Piňos, M., Toman, S.: Hovořte s dětmi otevřeně. Citadela, Bruntál 2005 (II. upravené vydání)

  • Mikulka, B., Mikulka, Š., Piňos, M.: Výchova a prevence v oblasti požární ochrany (příručka pro učitele středních škol). MV - GŘ HZS ČR, Praha 2006

  • Piňos, M.: Komunikace a psychologie (skriptum pro další profesní vzdělávání). SH ČMS - ÚHŠ, Jánské Koupele 2007

  • Mikulka, B., Mikulka, Š., Piňos, M.: Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (příručka pro instruktory). Citadela, Bruntál 2007

  • Mikulka, B., Mikulka, Š., Piňos, M.: Hasík CZ - Vaše cesty k bezpečí (příručka pro instruktory středních škol). Citadela, Bruntál 2014

 • Reference, spolupráce: