MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Objednání nabízených služeb můžete provést na kontaktním telefonním čísle +420605829897 nebo dohodnout pomocí eletronické pošty na adrese info@pinos.cz.

Na žádost klienta bude vyhotovena smlouva o realizaci poskytnutých služeb v písmené podobě.

Při stanovení ceny je příhlíženo k rozsahu služby a individuálním možnostem klientů.
Žádná z výše uvedených služeb není hrazena zdravotními pojišťovnami! Nejsem plátce DPH!


ORIENTAČNÍ CENÍK SLUŽEB

Charakter služby

Cena

Konzultace, poradenská intervence, snímání testů:

 

- 1 hodina

1.000,- Kč

- dále za každou započatou hodinu

800,- Kč

- příplatek za hodinu za víkendové služby nebo služby po 18. hodině

+ 50%

Psychologická diagnostika 1)

 

- individuální diagnostika

od 2.500,- Kč

Výběrová řízení, konkurzy 2)

 

- dle úrovně řízení a rozsahu vyšetření

2.500,- až 8.000,- Kč

Lektorská činnost 3)

- kurzy, výcvik, tematické besedy, přednášky - cena za 1 účastníka za 1 hodinu

od 150,- Kč

Pravidelným klientům může být za služby stanovena zvýhodněná cena!


UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

1) Cena zahrnuje vyhodnocení diagnostických metod, zpracování posudku v rozsahu dle charakteru vyšetření a požadavků klienta a následnou konzultaci k výsledkům vyšetření (max. 30 minut). Doba průběhu snímání psychodiagnostických metod (případně následná konzultace delší než 30 minut) je hrazena zvlášť dle výše uvedených sazeb.

2) Cena je stanovena dle charakteru výběrového řízení a formy snímání psychodiagnostických metod (hromadné, individuální).

3) Při nižším počtu účastníků než 9 osob je účtována minimální částka ve výši 1.000,- Kč za 1 hodinu.